Bærekraft

Overgangen til en mer bærekraftig transportsektor har hatt et sterkt  fokus de siste årene. Det absolutte flertallet av våre persontransporte i Sverige og Norge er gjøres med personbiler, og det er ingen indikasjoner på at folks ønske og behov for mobilitet vil reduseres. Snarere det motsatte. Med økt velstand, økt bruk av digital teknologi, som muliggjør smarte tjenester og selvkjørende EL-biler, kan mobilitet bli enda mer attraktiv og en del av en mer bærekraftig sosial utvikling.

Det er et forandret syn på miljøet der bilprodusentene jobber for å endre produksjonen. Innen 5-7 år vil de fleste nye solgte biler bli elektrifisert i en viss grad. Overgangen vil gå raskere enn de fleste tror, ​​fordi det er bred enighet i bransjen at mobiliteten vår må bli mer bærekraftig!

Ulike aktører vil bidra til denne utviklingen basert på hvilken rolle de har. Hos bilprodusentene er det viktig å utvikle, produsere og selge nye biler. Men hva gjør vi med alle bilene som allerede er produsert?

For å laste ned og lese vår bærekraftrapport, klikk her.